Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Mgr. Marie Hronová

Lektorka, supervizorka, manažerka v sociálně zdravotních službách s bohatou praxí

Profesní zaměření: supervize, práce s klienty s demencí, sociálně-zdravotní služby

 

PhDr. Petr Vojtíšek, PhD.

Lektor, konzultant, manager, VŠ pedagog

Profesní zaměření: strategie a management sociální služby, manažerská podpora, procesy v sociální službě

 

Mgr. Petr Mach

Expert na problematiku sociálních služeb a zákona, lektor a metodik sociální práce

Profesní zaměření: legislativa, procesy v sociální službě

 

Pavla Hýblová

Lektorka a konzultantka v oblasti péče o seniory, expertka Veřejného ochránce práv

Profesní zaměření: procesy v sociální službě, individuální plánování, ochrana lidských práv

 

Mgr. Lucie Bicková

Inspektorka kvality, lektorka, expert v oblasti kvality sociálních služeb

Profesní zaměření: sociální služby

 

MUDr. Vanda Valentová

Lektorka, supervizorka, psychiatrička a soudní znalkyně v oboru psychiatrie

Profesní zaměření: klienti s psychiatrickou diagnózou, komunikace, vyjednávání

 

Mgr. Monika Havlíčková

Lektorka, VOŠ pedagožka, supervizorka a sociální pracovnice s bohatou praxí

Profesní zaměření: sociální práce s rodinou, komunikační dovednosti